Rookvrije Generatie

Met een rookvrije speeltuin geven we het goede voorbeeld aan kinderen en voorkomen we schadelijk meeroken. We zijn er dan ook erg trots op dat Speeltuin de Hoge Neer een rookvrije speeltuin is!

Rookvrije Generatie Awards West-Brabant

Op 13 april hebben we samen met de kleuters van basisschool De Vier Heemskinderen een mooie spandoek gemaakt. Alle kinderen mochten hun hand versieren/tekenen als high five voor de rookvrije speeltuin. Aan het begin van het nieuwe buitenspeelseizoen was dit een leuke activiteit om de rookvrije speeltuin nog eens onder de aandacht te brengen.

Als speeltuin stichting vinden we het vanzelfsprekend dat we een veilige en gezonde speelomgeving voor kinderen creëren. Daarom dragen wij de Rookvrije Generatie een warm hart toe en hopen we ook anderen te inspireren hier aandacht aan te besteden. Het restaurant naast ons heeft hierdoor het terras wat grenst aan de speeltuin rookvrij gemaakt!

Met deze activiteit zijn we als stichting genomineerd voor de Rookvrije Generatie Awards West- Brabant! Een regionale jury zal alle initiatieven beoordelen maar ook het publiek heeft een stem! De publieksstemmen tellen voor 50% mee. Wil jij ons helpen de award te winnen? Stem dan op Speeltuin de Hoge Neer!

Een rookvrije speelplek:

  • geeft kinderen het goede voorbeeld;
  • beschermd kinderen tegen de verleiding om te gaan roken;
  • voorkomt schadelijk meeroken;
  • heeft minder schade en afval van sigaretten en -pakjes;
  • voorkomt dat (kleine) kinderen sigaretten oppakken of in hun mond stoppen;
  • voorkomt het risico op brandwonden door sigaretten;
  • draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een rookvrije generatie’.

Heb je vragen over dit beleid mail dan naar info@speeltuinhogeneer.nu of kijk op rookvrijegeneratie.nl/spelen