Sponsoring

Speeltuin Hoge Neer kan enkel bestaan door onze sponsoren. Dit kunnen bedrijven, organisaties of particulieren zijn die de speeltuin een warm hart toedragen of in de vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op één of andere manier willen helpen.

Het bestuur is altijd op zoek naar extra sponsoren om de speeltuin altijd gevuld te houden met leuke speeltoestellen voor alle leeftijden. Het zou je namelijk verbazen wat een nieuw speeltoestel kost! Enkel voor het onderhoud en het tijdig kunnen vernieuwen van de huidige speeltoestellen is er jaarlijks €12.000 nodig. Daar het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers probeert zij constant samenwerkingsverbanden aan te gaan om de algehele betrokkenheid bij de speeltuin te vergroten.

Wilt u graag een steentje bijdragen?

Dat kan zeker! De speeltuin is erg geliefd bij gezinnen uit Etten-Leur maar ook uit de omgeving en wordt, zeker bij mooi weer, druk bezocht. Het is een gratis speeltuin en dat willen we ook blijven zodat deze voor iedereen toegankelijk is!

Hieronder vindt u de verschillende sponsormogelijkheden. Binnenkort worden deze nog verder uitgebreid. Heeft u vragen of een ander ideeën voor sponsoring, neem dan gerust contact op!

Hoge Neertje

Als ondernemer draagt u natuurlijk graag bij aan een leuke, gezellige en veilige speelplek! Een plek waar kinderen elke dag terecht kunnen om lekker samen te spelen, te leren van elkaar en spelenderwijs ontdekken wat ze allemaal kunnen. Maar hier wilt u natuurlijk, naast het vergroten van de naamsbekendheid, ook iets voor terug!

  • Uw jaarlijkse bijdrage is €400,- (voor minimaal 3 jaar);
  • Wij plaatsen uw logo en/of naam op één van onze sponsorborden aan de rand van onze speeltuin. Deze borden zijn vanuit de speeltuin goed zichtbaar;
  • Vrijstelling voor bijdrages aan het Lentefeest en andere evenementen;
  • Uw logo en/of naam komt op de website van de speeltuin;
  • 4x per jaar krijgt u een ‘shout-out’ op onze sociale media (Facebook, Instagram).

Klein Hoge Neertje

Naast de optie voor en heel sponsorbord is er ook de mogelijk om deel te nemen aan de Hoge Neertjes met een half sponsorbord.

  • Uw jaarlijkse bijdrage is 200,- (voor minimaal 3 jaar);
  • Wij plaatsen uw loge en/of naam op een half sponsorbord aan de rand van onze speeltuin. Deze borden zijn vanuit de speeltuin goed zichtbaar;
  • Vrijstelling voor bijdrages aan het Lentefeest en andere evenementen;
  • Uw logo en/of naam komt op de website van de speeltuin;
  • 4x per jaar krijgt u een ‘shout-out’ op onze sociale media (Facebook, Instagram).

Naast een sponsorbord of sticker kunt u ook kiezen voor een eenmalige financiële bijdrage op de rekening van de stichting (NL 87 RABO 0305005774, Stg. Ontw. Speeltuin de Hoge Neer).

Draag uw steentje bij, neem contact met ons op!