Onze Sponsoren

Speeltuin Hoge Neer kan enkel bestaan door onze sponsoren. Dit kunnen bedrijven, organisaties of particulieren zijn die de speeltuin een warm hart toedragen of in de vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op één of andere manier willen helpen.

Het bestuur is altijd op zoek naar extra sponsoren om de speeltuin altijd gevuld te houden met leuke speeltoestellen voor alle leeftijden. Het zou je namelijk verbazen wat een klein en zelfs een groot speeltoestel kost! Enkel voor het onderhoud en het tijdig kunnen vernieuwen van de huidige speeltoestellen is er jaarlijks €12.000 nodig. Daar het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers probeert zij constant samenwerkingsverbanden aan te gaan om de algehele betrokkenheid bij de speeltuin te vergroten.